Muhammed aleyhisselâmın vefâtı 11 (m.632) - Hazret-i Ebû Bekir’in halîfe seçilmesi 11 (m.632)