YARIN MÜBÂREK TERVİYE GÜNÜDÜR - Turnaların gitme zamanı - Sultan İbrâhim Hân’ın şehâdeti (1648)