Cezâyirli Hasan Paşanın vefâtı (1790) - Çaylakların gelme zamanı Seyyid Mehmet Said Arvas hocanın vefâtı (2021)